V okviru ZDSLU delujejo SEKCIJE, in sicer: sekcija ilustratorjevsekcija keramikovkiparska sekcijalikovno pedagoška sekcija in sekcija za video in nove medije. Te sekcije dodatno skrbijo za urejanje specifičnih problemov znotraj posameznih strokovnih področij in izvajajo dodatni program, ki odpira nove možnosti.