Obvestila

Razpis za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2020

Z dnem 10. februar 2020 objavljamo razpis za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2020. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 10. 3. 2020 prispeli na naslov:  ZDSLU, Komenskega 8, 1000 LJUBLJANA, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča 2020.

Razpisna dokumentacija >>

Pravilnik o podeljevanju NRJ >>

Razpis za umetniško rezidenco ZDSLU v Cité des Arts v Parizu 2020.

Z dnem 5. februar 2020 objavljamo razpis za umetniško rezidenco ZDSLU v Cité des Arts v Parizu 2020. Namen razpisa je prijava za bivanje, s čimer želimo avtorjem omogočiti delovanje v mednarodnem prostoru. Z umetniško rezidenco nudimo bivanje in možnost ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, prav tako pa tudi vzpostavljanja stikov z lokalnimi umetniki in institucijami. Razpoložljivi so termini od maja do decembra 2020. Prijave so možne do 29. februarja 2020.

Več informacij najdete tukaj >>

Cenik dodatnih mesečnih stroškov >>

Vabilo k sodelovanju na razstavi z naslovom Zamisli in zasnove

Vljudno vabljeni  k sodelovanju na razstavi z naslovom Zamisli in zasnove, ki jo Sekcija za video in nove medije pripravlja v prihodnjem letu. Predloge pošljite na elektronski naslov zdslu@zveza-dslu.si ali fizični naslov ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana s pripisom za sekcijo VNM, v obliki osnutkov, skic, načrov za razstave, projkte, posege, realizacije idej, ... do konca tekočega leta (zadnji dan decembra 2019). V poštev pridejo vse zamisli  in ideje ne glede na temo ali polje vašega ustvarjanja, predstavljene pa bi bile lahko najmanj v obliki skic ali zapiskov pa do maket, modelov, materialnih ali virtualnih,.... Lahko predstavite povsem konvencionalne zasnove za razstave, za katere ni pogojev, ali pa povsem domišljijske, možne ali nemogoče zamisli; preko lebdečih monitorjev ali bioinžiniringa do ustvarjanja ali dekonstrukcije planetov ali ustroja samega vesolja,... lahko pa tudi podate zgolj »statement«, ...

Odstop 0,5 % vaše dohodnine ZDSLU

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov se v zadnjih letih na razne načine bori za obstoj in za ohranjanje likovne dediščine. Istočasno v Zvezi skrbimo za razvoj sodobne slovenske likovne umetnosti ter opravljamo ostale obveznosti, ki jih imamo do vseh generacij tako mladih, kot tudi starejših likovnih ustvarjalcev. En izmed načinov, kako lahko vsaj delno pomagate Zvezi in umetnikom je, da pridobimo dodatna sredstva iz 0.5% vaše dohodnine.

Hvaležni vam bomo, če boste z vašim prispevkom prispevali k razvoju slovenske likovne umetnosti.

Obrazec za odmero dohodnine >>

Prijava na Zimski festival in prodajno razstavo Zimski salon ZDSLU 2019: Mali formati

V okviru razstav in dogodkov v Galeriji ZDSLU smo tudi v letošnji program 2019 vključili “ZIMSKI FESTIVAL ZDSLU”, s katerim smo začeli pred štirimi leti in je postal že naš tradicionalni decembrski projekt. Ob “Prodajni razstavi malih formatov” bo v festival vključena še vrsta kulturno-vzgojnih likovnih delavnic s področja likovno vizualne umetnosti, v povezavi s preostalimi umetniškimi zvrstmi, okroglih miz in debatnih večerov. Odprtje razstave bo v četrtek, 5. decembra 2019, ob 18. uri. Vabimo vas k sodelovanju. Rok za prijavo je do petka, 22. novembra 2019.

Zimski festival - razpisno besedilo in pogoji >>

Prijavnica >>

 

Vabilo na »Erasmus plus« projektno predstavitev za učitelje likovne vzgoje in umetnosti iz
osnovnih in srednjih šol, za razredne učitelje, učitelje drugih predmetov ter za ravnatelje

Vabilo v PDF obliki in Wordov dokument.

Vljudno vas vabimo na prvo predstavitev mednarodnega projekta „Erasmus plus - PERMISSION TO WONDER“, v katerega so vključeni štirje naši člani – likovni pedagogi Pedagoške sekcije ZDSLU. Projekt, v katerem poleg Slovenije sodelujejo še Irska, ki projekt vodi, Nizozemska, Finska, Danska in Španija, je namenjen razvijanju ‘’strategij vizualnega mišljenja’’ (VTS – Visual Thinking Strategies) v šolah, galerijah in muzejih. S projektom smo začeli leta 2017 in ga bomo  zaključili leta 2020.               

V  Galeriji ZDSLU bomo v uvodu predstavili vsebino in filozofijo projekta (Marjan Prevodnik, koordinator). Ga. Jelka Flis, likovna pedagoginja iz osnovne šole, ki se je v sklopu omenjenega projekta usposabljala na Danskem, Finskem in na Nizozemskem, pa bo ob razstavljenih umetninah, predstavila VTS projektne strategije in metode dela. Razpravljali bomo nekaj o prednostih in možnostih vključevanja te novosti v pouk likovno-umetnostne vzgoje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, tudi o določenih omejitvah le te. Ta novi pristop na zelo specifičen način razvija t. i. likovno-vizualno mišljenje in mišljenje nasploh, kar bo zagotovo zelo zanimivo tako za razredne kot predmetne učitelje drugih predmetov. Slednji bodo spoznali načine razvijanja mišljenja pri njihovih vsebinah s pomočjo likovnih umetnin.

Prva predstavitev bo v sredo, 16. oktobra 2019, v Galeriji in prostorih ZDSLU, Komenskega 8 v Ljubljani in bo trajala od 16. ure do predvidoma 17.30.

Prijave sprejema Anja Seničar (e-pošta: anja.senicar@zdslu.si, tel:  01 433 0464). Število prijavljenih je žal zaradi narave dela omejeno na 25 udeležencev.

 

Objavljen razpis za program v Galeriji ZDSLU in drugih razstaviščih v letu 2020

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (v nadaljevanju ZDSLU) s sedežem na Komenskega 8 v Ljubljani pripravlja Javni poziv k programu 2020. Cilj poziva je predstavitev relevantne in aktualne likovne oziroma vizualne produkcije v omenjenih razstavnih prostorih in pri projektih. Končni izbor opravi Umetniški svet ZDSLU. Rok za oddajo vlog prične teči s petkom, 30. avgusta 2019 in se zaključi 30. septembra 2019.

Poziv in prijavnica za program ZDSLU 2020

Razpis DLUD za MEDNARODNI BIENALE LIKOVNE VIZIJE, ETIKE(TE) – STRAH 2019.

Društvo likovnih umetnikov Novo mesto po dveh mednarodnih projektih znova organizira projekt, posvečen sodobni likovni umetnosti, tokrat MEDNARODNI BIENALE LIKOVNE VIZIJE, ETIKE(TE) – STRAH 2019.

Projekt, v okviru katerega bodo avtorji raziskovali in likovno proučevali področja na temo STRAHU, je bienalne narave in bo letos delno posvečen trenutno vsesplošno prevladujoči eksistencialni vsebini, ki se dotika najbolj pereče problematike – migracij. Občutja, ki jih povezuje skupni imenovalec »strah«, povsem odganjajo pozornost javnosti od drugih, pomembnejših tem in problemov. Umetnost mora skupaj z drugimi deležniki in akterji družbenih procesov ozaveščati in opozarjati na ta pojav, hkrati pa ponujati pozitivne eksistencialne modele bivanja in rešitve perečega svetovnega problema.

Po drugi strani pa bomo projekt razširili še na ostala področja STRAHU, ki je pomemben dejavnik v življenju slehernega posameznika in prisoten v našem vsakdanjem življenju. Le malo je čustev, ki imajo takšen vpliv na naše delovanje, obnašanje in počutje kot strah.[1] Strah je osnovni mehanizem za preživetje, ki se sproži kot odgovor na določene dražljaje, kot sta bolečina ali nevarnost. Je sposobnost prepoznavanja nevarnosti in vodi k potrebi po soočenju z nevarnostjo ali begu pred njo. Seveda je strah čustvo, ki nam je prirojeno. Strah je emocionalna osnova tesnobe, anksioznosti, ki je skupni imenovalec vseh čustvenih in tudi razpoloženjskih motenj in je tudi sestavni del temeljne osebnostne dimenzije.

Študijsko zasnovana bienalna razstava bo pretresala naša moralna načela, politična in verska hotenja ter nas ne nazadnje opominjala na ekološke in okoljske zagate, povezane z odnosom človeka do narave in do ljudi.

Letošnji MEDNARODNI BIENALE LIKOVNE VIZIJE, ETIKE(TE) – STRAH 2019 je idejno zasnovala dr. Ines Vodopivec, skupaj s kustosinjo Olgo Butinar Čeh ga bodo organizirali člani DLUD.

Prijavijo se lahko evropski avtorji vseh zvrsti likovno-vizualne umetnosti, ki so akademsko izobraženi oziroma so s svojim dosedanjim delom dokazali visoko raven svojega ustvarjanja.

Razpisna dokumentacija:
Informacije o projektu (PDF)
Prijavnica (DOCX)


ENGLISH

The Association of Visual Artists Novo mesto, after two international projects, is again organizing a project dedicated to contemporary fi ne arts, this time INTERNATIONAL BIENNIAL OF ARTISTIC VISION , ETIKE(TE) – FEAR/STRAH 2019.

The project where the authors will explore and study artworks on the topic of FEAR is biennial and this year will be partly dedicated to the currently dominant existential content that tackles the most pressing issues - migration. These feelings, coupled by the common denominator ‘fear’, completely dispel all other important issues and problems from the public’s attention. Therefore, artists, together with other stakeholders and actors of social processes, must raise awareness and alert, while offering positive existential models of living and solutions for the burning global problem.

On the other hand, we will extend the project to other areas of FEAR, which is an important and present factor in everyday life of a common person. There are few emotions as fear that have such an effect on our actions, behavior and well-being [1]. It is the basic survival mechanism that is triggered in response to certain stimuli, such as pain or danger. It is the ability to recognize the danger and lead to the need to face the danger or run out of it. Of course, fear is an emotion that is innate. Fear is an emotional basis of worry, anxiety, which is a common denominator of all emotional and mood disorders and is also an integral part of the fundamental personality dimension.

The study-based biennial exhibition will shake our moral principles, political and religious aspirations, and, last but not least, remind us of the ecological and environmental dead ends
with te human relationship towards nature and other people.


This year’s INTERNATIONAL BIENNIAL OF ARTISTIC VISION , ETIKE(TE) – FEAR/STRAH 2019 was created by Dr. Ines Vodopivec, collaboratively organized with curator Olgo Butinar Čeh, all members of DLUD.

European authors of all types of fine visual arts who are academically educated can apply, or have proven their high level of creativity with their work so far.

Project documentation:
Project information (PDF)
Application form (DOCX)

 

Razpis za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2019

Z dnem 31. januar 2019 objavljamo razpis za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2019. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 1. 3. 2019 prispeli na naslov:  ZDSLU, Komenskega 8, 1000 LJUBLJANA, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča 2019.

Razpisna dokumentacija >>

 

Razpis za umetniško rezidenco v Cité des Arts v Parizu 2019

Z dnem 31. januar 2019 objavljamo razpis za umetniško rezidenco v Cité des Arts v Parizu 2019. Namen razpisa je prijava za bivanje, s čimer želimo avtorjem omogočiti delovanje v mednarodnem prostoru. Z umetniško rezidenco nudimo bivanje in možnost ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, prav tako pa tudi  vzpostavljanja stikov z lokalnimi umetniki in institucijami. Razpoložljivi so termini od maja do decembra 2019. Prijave so možne do 28. februarja 2019.

Več informacij lahko najdete tukaj >>

Cenik dodatnih mesečnih stroškov >>

 

Odstop 0,5 % vaše dohodnine ZDSLU

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov se v zadnjih letih na razne načine bori za obstoj in za ohranjanje likovne dediščine. Istočasno v Zvezi skrbimo za razvoj sodobne slovenske likovne umetnosti ter opravljamo ostale obveznosti, ki jih imamo do vseh generacij tako mladih, kot tudi starejših likovnih ustvarjalcev. En izmed načinov, kako lahko vsaj delno pomagate Zvezi in umetnikom je, da pridobimo dodatna sredstva iz 0.5% vaše dohodnine.

Hvaležni vam bomo, če boste z vašim prispevkom prispevali k razvoju slovenske likovne umetnosti.

Obrazec za odmero dohodnine >>


Prijava na Zimski festival in prodajno razstavo Zimski salon ZDSLU 2018: Mali formati

V okviru razstav in dogodkov v Galeriji ZDSLU smo tudi v letošnji program 2018 vključili “ZIMSKI FESTIVAL ZDSLU”, s katerim smo začeli pred tremi leti in je postal že naš tradicionalni decembrski projekt. Ob “Prodajni razstavi malih formatov” bo v festival vključena še vrsta kulturno-vzgojnih likovnih delavnic s področja likovno vizualne umetnosti, v povezavi s preostalimi umetniškimi zvrstmi, okroglih miz in debatnih večerov. Odprtje razstave bo v torek, 4. decembra 2018. Vabimo vas k sodelovanju. Rok za prijavo je do ponedeljka, 12. novembra 2018. 

Zimski festival - razpisno besedilo in pogoji >>

Prijavnica >>

 

Objavljen razpis za program v Galeriji ZDSLU in drugih razstaviščih v letu 2019

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (v nadaljevanju ZDSLU) s sedežem na Komenskega 8 v Ljubljani pripravlja Javni poziv k programu 2019. Cilj poziva je predstavitev relevantne in aktualne likovne oziroma vizualne produkcije v omenjenih razstavnih prostorih in pri projektih. Končni izbor opravi Umetniški svet ZDSLU. Rok za oddajo vlog prične teči s sredo, 29. avgusta 2018 in se zaključi 30. septembra 2018.

Poziv program ZDSLU 2019 >>

Prijavnica za program ZDSLU 2019 >>

 

Objavljen razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2018

Z dnem 18. maj 2018, na spletni strani Javnega agencije za knjigo RS objavljen razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2018. Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah. Namen izvajanja knjižničnega nadomestila ter štipendij za ustvarjalnost je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu. Knjižnično nadomestilo se ob podeljevanju štipendij za ustvarjalnost, ki so predmet tega javnega razpisa, izvaja tudi v obliki denarnih prispevkov živečim avtorjem knjižničnega gradiva za izposojo njihovih del, kar pa ni predmet tega javnega razpisa. Rok za oddajo vlog je do 18. junija 2018. Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila za področje ilustracije in fotografije: Tjaša Urankar, 01 369 58 25, tjasa.urankar@jakrs.si. Več informacij o razpisu lahko najdete TUKAJ.

 

Razpis za umetniško rezidenco v Cité des Arts v Parizu

Z dnem 7. februar 2018 objavljamo razpis za umetniško rezidenco v Cité des Arts v Parizu. Namen razpisa je prijava za bivanje, s čimer želimo avtorjem omogočiti delovanje v mednarodnem prostoru. Z umetniško rezidenco nudimo bivanje in možnost ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, prav tako pa tudi  vzpostavljanja stikov z lokalnimi umetniki in institucijami. Razpoložljivi so termini od maja do decembra 2018. Prijave so možne do 9. marca 2018.

Več informacij lahko najdete tukaj >>

 

Razpis za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2018

Z dnem 26. januar 2018 je v Uradnem listu RS (št. 05/2018) objavljen razpis za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2018. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 1. 3. 2018 prispeli na naslov:  ZDSLU, Komenskega 8, 1000 LJUBLJANA, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča 2018.

Razpisna dokumentacija >>

 

Razstava PANTA RHEI - Etike/te!,  5. 1. – 26. 1. 2018

Spoštovani umetniki in ljubitelji umetnosti!

Vabimo vas na razstavo Društva likovnih umetnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja z naslovom PANTA RHEI - Etike/te!

Otvoritev bo v petek, 5. januarja 2018 ob 19.00 uri v Galeriji grada Porcia, Špital ob Dravi, Avstrija.

Kustosinja: doc. dr. Ines Vodopivec, DLUD Novo mesto, Slovenija

Več kot trideset vabljenih umetnikov iz sedmih držav se je posvetilo konceptoma etike in etiketiranja. Iz njihovega ustvarjanja je nastala zanimiva in hkrati zahtevna razstava, ki se ukvarja s sedanjimi socialnimi vprašanji v zvezi s posameznikom in njegovo družbeno odgovornostjo. Razstavo je pripravilo Društvo likovnih umetnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Otvoritev bo spremljala flavtistka Elisabeth Vestemian (sodelovanje z IGNM) s skladbo "Dreisam-Nore" komponistke Younghi Pagh-Pan.

Razstava bo na ogled do 26. januarja 2018, od ponedeljka do petka med 10.00 in 13.00 uro in med 16.00 in 18.00 uro. Vikendi in prazniki zaprto.

V kolikor bo dovolj prijavljenih, bo na razstavo organiziran prevoz z avtobusom . Odhod iz Novega mesta izpred Tuša je predviden 5. 1. 2018  ob 14.00 uri. Cena prevoza za avtobus z 20 sedeži znaša  24,00 EUR na osebo. Cena za avtobus z 50 sedeži pa znaša 12,00 eu na osebo.

Prosimo za prijavo do najkasneje petka, 29. 12. 2017 do 12.00 ure.

 

Odstop 0,5 % vaše dohodnine za razvoj ZDSLU

Spoštovani članice in člani, ustvarjalci in ljubitelji likovne umetnosti, dragi prijatelji!

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov se v zadnjih letih na razne načine bori za obstoj in za ohranjanje likovne dediščine.  Istočasno v Zvezi skrbimo za razvoj sodobne slovenske likovne umetnosti ter opravljamo ostale obveznosti, ki jih imamo do vseh generacij tako mladih, kot tudi starejših likovnih ustvarjalcev. En izmed načinov, kako lahko vsaj delno pomagate Zvezi in umetnikom je, da pridobimo dodatna sredstva iz 0.5% vaše dohodnine.

Z vašim prispevkom boste pomagali pri izvajanju naših programov. Trudimo se in sledimo osnovnim načelom, ki so za nadaljnji razvoj slovenske likovne umetnosti ključnega pomena. Naše prioritete so na področju vzgoje in  izobraževanja ter likovne pismenosti, ustvarjanja normalnega okolja za likovno produkcijo umetnikov in promocija slovenske likovne umetnosti doma in v svetu. Še prav posebej pa poskušamo znova vzpostaviti likovno tržišče, ki trenutno pri nas ne obstaja. Hvaležni vam bomo, če boste z vašim prispevkom prispevali k razvoju slovenske likovne umetnosti.

Obrazec >>

 

Prijave na razstavo Sekcije ilustratorjev ZDSLU v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož v Miheličevi galeriji na Ptuju

Na ZDSLU smo se s predstavniki Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož dogovorili za sodelovanje na razstavi v Miheličevi galeriji, kjer bi razstavljali člani Sekcije ilustratorjev. Odprtje razstave bo 15. februarja 2018 v Miheličevi galeriji na Ptuju in bo predvidoma trajala do konca meseca marca. Razstava bo nosila (delovni) naslov "ILUSTRACIJA PODOBA PRETEKLOSTI" in bo vezana izključno na zgodovinsko (prednostno in s poudarkom na antično) ali mitsko tematiko. V priponki vam pošiljam ves potreben material. Za vsa vprašanja sem vam na voljo. Bodite pozorni, da je rok za oddajo materiala do ponedeljka, 11. decembra 2017

Razpisno besedilo >>

Prijavnica >>

Nalepke za hrbtno stran ilustracije >>

 

Prijave na Zimski salon ZDSLU v okviru projekta Zimski festival 2017

V okviru razstav v Galeriji ZDSLU smo dodali nekaj novosti in to v želji po čim večji odmevnosti in prepoznavnost naših avtorjev in ZDSLU. Vse letošnje prireditve, ki se bodo zvrstile proti koncu leta, bomo strnili v projektu “ZIMSKI FESTIVAL ZDSLU 2017”. Kot samo ime pove, bo zastavljen projekt festivalsko obarvan in bo zraven omenjene Prodajne razstave vseboval še vrsto kulturno-vzgojnih likovnih delavnic in workshop-ov s področja likovne in vizualne umetnosti, ostalih umetniških zvrsti, okroglih miz in debatnih večerov.

Kot je to že v navadi, bo odprtje “ZIMSKEGA SALONA 2017”, prodajne razstave malega formata namenjeno tudi druženju in bo tako tudi prednovoletno srečanje članov in prijateljev ZDSLU. Na razstavo in ostale aktivnosti se lahko prijavite najkasneje do petka, 24. novembra 2017.

Razpisno besedilo in pogoji >>

PRIJAVNICA >>

 

Na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrad Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru, sprejetega 6. junija 2017, ki ga je sprejela Sekcija kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru; in potrdil Umetniški svet ZDSLU, objavljamo 

Razpis za nagrade Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru  za leto 2017

Sekcija kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru razpisuje nagrado za življenjsko delo in nagrade Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru. Nagrado za življenjsko delo Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru lahko prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali življenjskim opusom trajno obogatili slovensko vizualno umetnost na področju kiparstva ter umetnosti v javnem prostoru. Rok za prijavo je do 31. avgusta 2017.

Razpisno besedilo >>

Pravilnik nagrade >>

  

Objavljen razpis za pridobitev Štipendije za ustvarjalnost iz naslova Knjižničnega nadomestila

Z dnem 30. 6. 2017 je bil na spletni strani JAK-a bil objavljen razpis za Štipendije za ustvarjalnost, ki se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah. Namen izvajanja knjižničnega nadomestila ter štipendij za ustvarjalnost je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo, in ki so v javnem interesu. Rok za prijavo je do 18. avgusta 2017. Več informacij lahko najdete TUKAJ.

 

Anketni vprašalnik za člane ZDSLU

Na ZDSLU smo pripravili ANKETNI VPRAŠALNIK, kjer vas prosimo za sodelovanje, ki vam ne bo pobralo veliko energije ali časa in je namenjen za boljši in podobljen vpogled v delo in ustvarjanje članov ZDSLU, ob enem pa nam bo v pomoč pri prenovi naše promocijske poti. Zbrane podatke bomo uporabljali izključno za interne namene in analizo splošnega stanja na področju likovno vizualne umetnosti in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Za vašo pomoč, zaupanje in sodelovanje vam bomo izjemno hvaležni in prosimo, da ANKETNI VPRAŠALNIK vzamete resno in poskušate čim prej odgovoriti. Če ne odgovorite na vsa postavljena vprašanja, prosimo da odgovorite na tista, ki so vam bliže in boste nanje lažje odgovorili in kaj napisali.

Anketni vprašalnik >>

 

Mednarodni natečaj sodobne umetnosti LYNX 2017

Associazione Culturale IL SESTANTE (v nadaljevanju poimenovan kot A.C.I.S.) organizira natečaj za nagrado Lynx Prize 2017 posvečeno umetnikom. Cilj natečaja je promovirati in podpirati sodobno umetnost s pritegnitvijo pozornosti občinstva zaradi njene visoke kakovosti in mednarodnih izkušenj udeležencev. Rok za prijavo je do 3. junija 2017.

Razpisni material >>

 

Razpis za mednarodni festival akvarela Castra 2017

Natečaj Castra 2017  je odprt za vse umetnike in v vseh tehnikah akvarelaVsak avtor se lahko na razstavo prijavi preko elektronske pošte na lokarjeva.galerija@dlusp.si s štirimi fotografijami svojih akvarelov. Kakovost fotografij ne sme biti manjša od 2 M pixels ali večja od 3 M pixels. Fotografije originalnih akvarelov se morajo poslati najkasneje do 25. aprila 2017. Žirija bo sprejete avtorje obvestila do 7. maja 2017.

Razpisna dokumentacija >>

 

Razstava Sekcije ilustratorjev ZDSLU v Mestnem muzeju Idrija

Sekcija ilustratorjev ZDSLU se bo v mesecu aprilu 2017 predstavila na razstavi v Mestnem muzeju Idrija v okviru njihovega razstavišča Nikolaja Pirnata na gradu Gewerkenegg. Za razstavo se je predsednik Sekcije, Aleksander Jankovič Potočnik, dogovoril z muzejskim svetovalcem, zgodovinarjem in sociologom Darkom Vilerjem. Odprtje razstave bo 30. marca in bo predvidoma trajala do konca aprila. Avtorje, ki želijo sodelovati prosimo, da do petka 17. marca 2017 dostavijo največ tri ilustracije prednostno vezane na mitsko ali zgodovinsko tematiko ali ilustracije po lastnem izboru.

Več informacij >>

Prijavnica >>

Nalepke za ilustracije >>

 

Razpis za razstavo v galeriji Pogled

Galerija Pogled deluje v sklopu Galerije Mihe Maleša v Kamniku in je namenjena predstavljanju sodobne likovne produkcije. V letu 2018 načrtujejo 6 razstav. Galerija nudi postavitev razstave, spremljevalni tekst, tisk zloženke, organizacijo otvoritve in obveščanje medijev. 

Več informacij >>

 

Direktno izplačilo knjižničnega nadomestila 

Obveščamo vas, da je na spletni strani Javne agencije za knjigo RS objavljen Javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila. Vlogo za uveljavljanje pravice do knjižničnega nadomestila za leto 2016 lahko upravičenci oddajo prkeo aplikacije, ki je dostopna na spodnji povezavi: http://www.knjiznicno-nadomestilo.jakrs.si/

Natisnjeno in podpisano vlogo je potrebno oddati do 10. marca 2017.

 

Razpis za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2017

Z dnem 27. januar 2017 je v Uradnem listu RS (št. 04/2017) objavljen razpis za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2017. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 1. 3. 2017 prispeli na naslov:  ZDSLU, Komenskega 8, 1000 LJUBLJANA, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča 2017.

Razpisna dokumentacija >>

 

Razpis za umetniško rezidenco v Cité des Arts v Parizu

Z dnem 24. januar 2017 objavljamo razpis za umetniško rezidenco v Cité des Arts v Parizu. Namen razpisa je prijava za bivanje, s čimer želimo avtorjem omogočiti delovanje v mednarodnem prostoru. Z umetniško rezidenco nudimo bivanje in možnost ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, prav tako pa tudi  vzpostavljanja stikov z lokalnimi umetniki in institucijami.

Prijave so možne do 24. februarja 2017.

Več informacij >>

 

Obisk mednarodnega sejma umetnosti Arte Fiera Bologna, 28. - 29. 1. 2017

Več o sejmu in prijavi >>

 

12. Slovenski bienale ilustracije

Objavljamo razpis za 12. Slovenski bienale ilustracije. Rok za prijavo je od 8. avgusta do 23. septembra 2016.

Razpisni pogoji 12. SBI >>

Prijavnica 12. SBI >>

Nalepke 12. SBI >>

 

Razstava »Sodobni slovenski ilustratorji« v Zagrebu

Med 3.6. in 1.7.2016 se je v okviru Kutike v Zagrebu predstavilo enaindvajset članov Sekcije ilustratorjev pri ZDSLU.          

Avtor poročila: Aleksander J. Potočnik

Več >>

 

Združenja likovnih umetnikov Srbije (ULUS) je organizator 3. mednarodnega grafičnega trienala, ki bo naslednje leto potekalo v Umetniškem paviljonu Cvijeta Zuzorića v Beogradu junija in julija 2017.

Prijava na razpis je odprta za vse profesionalne likovne ustvarjalce. Prijave bodo potekale od 1. julija pa vse do 15. decembra 2016. Prijavnica in pravila so na voljo v srbskem in angleškem jeziku.

Prijavnica_SRB >>

Razpisni pogoji_SRB >>

Prijavnica_ENG >>

Razpisni pogoji_ ENG >>

 

Aktualne novice s področja kulture v mesecu juniju

Več >>

 

Novičnik za samozaposlene v kulturi vabi nove naročnike

Ste samostojni ustvarjalec in pogrešate strokovno vodstvo skozi labirint svojega zapletenega statusa? Naročite se na Novičnik za samozaposlene v kulturi! Specializirani informacijski in svetovalni servis je namenjen vsem, ki želijo biti na tekočem in se razbremeniti skrbi glede statusa, prispevkov in davkov. Novičnik vodi in ureja mag. Marija Mojca Pungerčar, nekdanja urednica Artservisa, izdaja pa ga KUD Trivia. V tretjem letu delovanja Novičniku zaupa že 120 naročnikov. Pridružite se tudi vi! Celoletna naročnina stane 20,00 €. Za naročilo pišite na naslov: mojca.pungercar@guest.arnes.si ali pokličite na telefon: 041 882 593.

Več informacij o Novičniku:
http://www.3via.org/trivia/?p=1371
http://www.3via.org/trivia/?p=1186
http://www.3via.org/trivia/?p=1150
http://www.3via.org/trivia/?p=1125

 

Dne 3. junija 2016 je v Uradnem listu RS, št. 39/2016 objavljen Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij iz naslova Knjižničnega nadomestila za področje ilustracije in fotografije 2016. Za Javno agencijo za knjigo RS (JAK) je izvajalec podeljevanja ZDSLU Sekcija ilustratorjev. Objavljamo besedilo razpisa in prijavnico.

Razpisni pogoji >>

Prijavnica Delovne štipendije >>

 

Natečaj Mini Castra 2016  je odprt za vse umetnike in v vseh tehnikah akvarela.

Vsak avtor se lahko na razstavo prijavi preko elektronske  pošte na lokarjeva.galerija@dlusp.si z dvema fotografijama svojih akvarelov. Kakovost fotografij ne sme biti manjša od 2 M pixels ali večja od 3 M pixels. Fotografije se morajo poslati najkasneje do 23. aprila 2016. Žirija bo sprejete avtorje obvestila do 7. maja 2016.

Prijavnica in splošni podatki >>

 

Na osnovi Pravilnika o podeljevanju Jakopičeve nagrade, Jakopičevih priznanj in Jakopičeve nagrade za življenjsko delo, sprejetega 2. 2. 2012, ki ga je sprejel Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in potrdil Umetniški svet ZDSLU objavljamo Razpis za nagrado in za priznanji Riharda Jakopiča 2016. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 1. 3. 2016 prispeli na naslov:  ZDSLU, Komenskega 8, 1000 LJUBLJANA, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča 2016.

Razpisna dokumentacija 2016 >>

 

Do petka 20. novembra 2015 se lahko prijavite na 13. mednarodni bienale miniaturne umetnosti, ki ga organizira Inštitut za kulturo, umetnost in izvenšolsko izobrazbo - Kulturni centar Gornji Milanovac. Uradno odprtje razstave bo 23. aprila 2016 v Moderni galeriji v Gornji Milanovac, Srbija. Razpis je odprt za vse likovne ustvarjalce, starejše od 18. let, ki delujejo na področju umetnosti in v celoti sprejemajo pogoje sodelovanja. Kategorije na katere se lahko prijavite so slikarstvo, grafika, kiparstvo, risba, aplikativna umetnost, fotografija in intermedijska umetnost.

Prijavnica na 13. mednarodni bienale miniaturne umetnosti >>

Razpisno besedilo >>

 

Vabimo vas, da se nam pridružite na letošnjem Decembrskem festivalu ZDSLU in prodajni razstavi ZDSLU 2015 - NOVOSTI v letošnjem decembru. Odprtje Decembrske prodajne razstave bo 17. decembra 2015. Likovna dela bomo na sedežu Zveze zbirali do 27. novembra 2015. Prijavnice lahko pošljete v fizični obliki na naslov: Komenskega 8, Ljubljana ali poe-pošti: zdslu@zveza-dslu.si ali petra.kosi@zdslu.si.

Prijavnica Decembrska prodajna razstava ZDSLU 2015 >>

 

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (v nadaljevanju ZDSLU) s sedežem na Komenskega 8 v Ljubljani pripravlja Javni poziv k programu 2016, ki bo potekal preko devetih regionalnih društev. Cilj poziva je predstavitev relevantne in aktualne likovne oziroma vizualne produkcije v omenjenih razstavnih prostorih in pri projektih. Predhodni izbor  kandidatov opravijo Umetniški sveti regionalnih društev oziroma vodstva sekcij v okviru ZDSLU, ki posredujejo prijavnice izbranih kandidatov na sedež ZDSLU. Rok za prijavo na poziv je do 30. septembra 2015.

Razpisna dokumentacija >>

Prijavnica >>

 

Blueproject Foundation s sedežem v Barceloni razpisuje prosta mesta za enomesečni rezidenčni program primeren za umetnike na kateremkoli področju kreativnega dela. Na podlagi izvirnosti bodo izbrani trije projekti za katere bodo namenili sredstva za bivanje z namenom podpiranja produkcije in prezentacije v Barceloni 2016. Rok za prijavo je do 1. avgusta 2015.

Več informacij: http://culture360.asef.org/opportunity/blueproject-foundation-barcelona-residencies-call/

 

Okrožnica: Maj in junij 2015

Okrožnica >>

 

Na podlagi 13. člena Akta o ustanovitvi revije Likovne besede Časopisni svet LB ZDSLU, objavlja javni razpis za glavne in odgovornega urednika Likovne besede. Glavni in odgovorni urednik vodi delo uredništva, izvaja določeno uredniško politiko in je odgovoren za njeno uresničevanje v skladu s programsko zasnovo revije. Mandat glavnega in odgovornega urednika traja tri leta in je lahko po preteku te dobe lahko ponovno imenovan. Rok za prijavo do vključno 13. julija 2015.

Besedilo razpisa >>

 

Dne 8.5. je v Uradnem listu RS, št. 32/2015 objavljen Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za področje ilustracije in fotografije 2015. Za Javno agencijo za knjigo RS  (JAK)  je izvajelec podeljevanja ZDSLU Sekcija ilustratorjev. Objavljamo besedilo razpisa in prijavnico.

Formular javnega razpisa >>

 

Okrožnica: Februar 2015

Okrožnica >>

 

Razpis  Bienale Castra 2015

Razpisna dokumentacija >>

Prijavnica_SLO >>

Prijavnica_ENG >>

 

Razpis za Jakopičevo nagrado in Jakopičevi priznanji 2015

Razpisna dokumentacija >>

 

Okrožnica: Januar 2015

Okrožnica >>

 

Okrožnica: oktober-december 2014

Okrožnica >>

 

Okrožnica: maj-september 2014

Okrožnica >>

 

Razpis 11. SBI

Razpis >>

 

Razpis Primavera 2014

Razpis >>

 

Okrožnica: april 2014/2

Okrožnica >>

 

Okrožnica: april 2014

Okrožnica >>

 

Delovne štipendije za področje ilustracije in fotografije iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2014

Prijavnica >>

Razpisna dokumentacija >>

 

Razpis Evropska umetniška rezidenca na Bavarskem

Razpisna dokumentacija >>

 

Prijavnica Majski salon 2014

Prijavnica >>

 

Razpis Labotska vinska pot 

Razpisna dokumentacija >>

 

Okrožnica: februar/marec 2014

Okrožnica >>

 

Okrožnica: januar/februar 2014

Okrožnica >>

 

Razpis za Jakopičevo nagrado in Jakopičevi priznanji 2014

Razpisna dokumentacija >>