TNM - Trbovlje novomedijsko mesto

Prispevek RTV >>

Opisi posameznih del >>

 
„Prav imate. Življenje pri nas je težko. Naše mestece je luknja. Zmeraj je bilo luknja. Ampak zdaj,“ sem rekel, „je luknja v prihodnost. Skoz to luknjo bodo prišle v naš ušivi svet take reči, da bo vse drugače. Življenje bo drugačno, boljše, vsakdo bo imel, kar bo hotel. To je ta luknja. Skoz to luknjo prihaja znanje. Ko pa bomo vse vedeli, bomo vsi obogateli, poleteli bomo med zvezde, šli bomo kamor koli. Takšna bo takrat ta naša luknja …“ – Piknik na robu ceste, bratov Strugacki (1972).
 
Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje od leta 2010 izvaja program Trbovlje novomedijsko mesto – TNM, ki v celoti obsega projekte z novomedijsko vsebino. Modernizacija tehnologije, novi mediji, internet itd. prenašajo človeško izkušnjo iz fizičnega v intelektualno, kar dela sodobno družbo bolj intelektualno in manj čustveno. V post-medijskem stanju (izraz Petra Weibla) sodobna umetnost poskuša ponovno najti svoje mesto; doseči poskuša „Modus Vivendi“ nekje med sodobnim in tradicionalnim. To sobivanje na notranjem nivoju vzpostavlja povezavo med različnimi mediji, njihovo interakcijo ter sodelovanje. V.A.T. je skupina vizualnih umetnikov, ki se ukvarjajo z tranzicijsko sintagmo prehajanja med realnimi in virtualnimi svetovi. Na začetku 21. stoletja je manipulacija z vizualno podobo vseprisotna. Popelje nas lahko v svetove, ki so na prvi pogled daleč od realnosti, pa vendar se z njimi soočamo vsak dan in vsepovsod.
 
Prvič v zgodovini se postavlja vprašanje, kaj sploh realno je, in kaj je »mirage«. Podobe, ki plešejo pred vami, pa so vendarle tudi odraz časa in prostora v katerem živimo. Čeprav se na prvi pogled ukvarjajo s prihodnostjo, so še kako relevantna zdaj in tukaj. Danes smo postali ujetniki podob, s katerimi se obdajamo. Zato zamenjujemo krizo podobe, ki jo spodbuja tehnološka ekspanzija vizualnih medijev, s krizo telesa, ki ga v podobah ne najdemo več. Iz tega nadalje sklepamo o krizi človeka. Podobe niso nikoli samo to, kar trdijo, da so, namreč odslikave realnosti, razen če odslikavajo idejo realnosti, pa še ta ideja je lahko le fiktivna.
 
Na podoben način, kot ga opisujeta brata Strugatski v svoji knjigi Piknik na robu ceste (1972), se člani skupine V. A. T., s spoštovanjem in nostalgijo, s svojimi deli dotikajo preteklosti ne samo na zunanji, vizualni ploskvi, temveč s svojimi deli zadrejo globlje.TNM in V.A.T. produkcija novomedijskih projektov Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje od leta 2010 izvaja projekt Trbovlje novomedijsko mesto - TNM.
 
V.A.T. je skupina vizualnih umetnikov, ki se ukvarjajo z tranzicijsko sintagmo prehajanja med realnimi in virtualnimi svetovi. Na začetku 21. stoletja je manipulacija z vizualno podobo vseprisotna. Popelje nas lahko v svetove, ki so na prvi pogled daleč od realnosti, pa vendar se z njimi soočamo vsak dan, in vsepovsod. Prvič v zgodovini se postavlja vprašanje, kaj sploh realno je, in kaj je »mirage«. Podobe, ki plešejo pred vami, pa so vendarle tudi odraz časa in prostora v katerem živimo.  Čeprav se na prvi pogled ukvarjajo s prihodnostjo, so še kako relevantna zdaj in tukaj. Na podoben način, kot ga opisujeta brata Strugatski v svoji knjigi Piknik na robu ceste (1972), se člani skupine V. A. T., s spoštovanjem in nostalgijo, s svojimi deli dotikajo preteklosti ne samo na zunanji, vizualni ploskvi, temveč s svojimi deli zadrejo globlje.