Jože Barši

Nagrada Riharda Jakopiča 2014 

 

Jože Barši (1955) je diplomiral iz arhitekture in kiparstva, njegove prakse pa ne moremo natancno opredeliti z nobenim od teh pojmov. V tem smislu lahko tudi lažje razumemo njegovo delovanje v umetnosti: od dekonstrukcije kiparskega objekta sredi devetdesetih, do obrata k nekakšnim arhitekturnim raziskavam prostora oziroma njihovi razširitvi v prostorsko postavitev, k uporabni, socialni in relacijski vrednosti umetniškega dela, do poznejših bolj konceptualnih praks, na primer hoje, zvoka, pogovarjanj, branj in registrov vednosti. 

Leta 1997 je v organizaciji Moderne galerije predstavljal Slovenijo na beneškem bienalu, dve leti pozneje pa zasnoval Javno stranišce, funkcionalno plastiko, ki je v okviru prve razstave mednarodne zbirke Arteast 2000+ na Metelkovi tudi v resnici služila svojemu namenu. V okviru Moderne galerije je Barši razstavljal še veckrat, na trienalih sodobne slovenske umetnosti U3 (1997, 2010) in na skupinskih razstavah 7 grehov (2004/2005) in Oscilacije: 30 dni zvoka (Mala galerija, 2005). Leta 1999 je imel v Mali galeriji samostojno razstavo z naslovom Hiša, ki je mogoce najizraziteje zacrtala umetnikov odnos do sodelovanja oziroma participacije v umetnosti kot protipolu ustvarjanja avtonomnih objektov. Baršija v zadnjih letih zanimajo predvsem pozabljena in spregledana poglavja s podrocja politicne filozofije in umetnosti. Teksti kot prepisi knjig, poglavij in krajših besedil v koncni formi ne nastopajo zgolj kot umetnostna forma, temvec vsebina, ki jo sam predeluje in posreduje javnosti. 

Barši je razstavljal tudi na istanbulskem bienalu (1995), na 24. mednarodnem graficnem bienalu (2001), v sklopu projekta Neobicajne dvojice v Celju (2001), na razstavi Walking (2001) in Pogovarjanja (2006) v Škucu, ter na številnih drugih mednarodnih in domacih razstavah, rezidencah, seminarjih in konferencah. Je dobitnik nagrade za vizualne intermedijske umetnosti zlata ptica in poucuje kot redni profesor na ALUO. Njegova pregledna razstava v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova leta 2013 ni predstavila umetnikovih del po kakem linearnem kronološkem zaporedju, temvec se je osredotocila na nekaj sklopov, katerim lahko v Baršijevem delovanju sledimo vse od konca devetdesetih let: arhitekturo, sodelovanje, zaznavanje in vednost.

Bojana Piškur, Moderna galerija, februar 2013