Nagrada Riharda Jakopiča, Jakopičevi priznanji, Jakopičeva nagrada za življenjsko delo

Jakopičeva nagrada je najpomembnejša nagrada na področju likovno–vizualne umetnosti v Sloveniji, katere namen je podelitev priznanj za izjemne umetniške dosežke na likovno-vizualnem področju.

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov je nosilec podelitev Jakopičevih nagrad in priznanj,za katere pridobi sredstva na Ministrstvu za kulturo RS. V odbor za podelitev Jakopičevih nagrad za dobo enega leta imenujejo po enega svojega predstavnika Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, Moderna galerija v Ljubljani, Slovensko društvo likovnih kritikov in ZDSLU. Nagrado lahko prejme slovenski avtor, ki deluje v slovenskem kulturnem prostoru in izven njega. Če kandidat ni član Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, je nagrada tudi povabilo za včlanitev.  Kandidat za nagrado Riharda Jakopiča je lahko nagrajen samo enkrat. Kandidate lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali državljani RS.

Na Odboru za podelitev Jakopičevih nagrad in priznanj so februarja 2012 sprejeli nova pravila. Prejšnji nagradi Riharda Jakopiča, ki jo dobijo umetniki za izjemne dosežke, ali novosti na področju likovne umetnosti v obdobju zadnjih petih let, so na odboru dodali še dve Jakopičevi priznanji, ki jih lahko med drugim dobijo tudi mladi, še neuveljavljeni umetniki, ki so se izkazali z odmevno razstavo ali z izstopajočim delom – projektom doma ali v tujini. Na vsaki dve leti bo podeljena še Jakopičeva nagrada za življenjsko delo, ki jo lahko dobijo umetniki po 65. letu starosti, ki so imeli viden vpliv na razvoj mlade generacije in na
umetnostne tokove v Sloveniji, ali pa tisti, ki jim je prisluhnila tujina.

 

Nagrade in priznanja Riharda Jakopiča za leto 2018

Dušan Tršar, nagrada

Polonca Lovšin, priznanje

Viktor Bernik, priznanje

 

 

Nagrade in priznanja Riharda Jakopiča za leto 2017

Marjan Gumilar, nagrada

Tomaž Furlan, priznanje

Tanja Lažetić, priznanje

 

 

Nagrade in priznanja Riharda Jakopiča za leto 2016

Tinca Stegovec, nagrada

Mito Gegič, priznanje

Sanela Jahić, priznanje

 

 

Nagrade in priznanja Riharda Jakopiča za leto 2015

Bojan Gorenec, nagrada

Tina Dobrajc, priznanje

Uroš Potočnik, priznanje

 

Fotogalerija podelitve 2015 >>

 

Nagrade in priznanja Riharda Jakopiča za leto 2014

Jože Barši, nagrada

Nika Autor, priznanje

Azad Karim, priznanje

 

Fotogalerija podelitve 2014 >>

 

Nagrade in priznanja Riharda Jakopiča za leto 2013

Tugomir Šušnik, nagrada

Marija Mojca Pungerčar, priznanje

Silvester Plotajs Sicoe, priznanje

 

Fotogalerija podelitve 2013 >>

Seznam nagrajencev Nagrade Riharda Jakopiča

 1. 1969 – Marij Pregelj
 2. 1970 – Gabrijel Stupica
 3. 1971 – Janez Bernik
 4. 1972 – Drago Tršar
 5. 1973 – Slavko Tihec
 6. 1974 – Riko Debenjak
 7. 1975 – Andrej Jemec
 8. 1976 – Marjan Pogačnik
 9. 1977 – Adriana Maraž
 10. 1978 – France Mihelič
 11. 1979 – Zoran Mušič
 12. 1980 – Boris Jesih
 13. 1981 – Jože Ciuha in Janez Lenassi
 14. 1982 – Bogdan Borčič
 15. 1983 – Metka Krašovec
 16. 1984 – Štefan Planinc
 17. 1985 – Zvest Apollonio
 18. 1986 – Zdenko Kalin
 19. 1987 – Vladimir Makuc
 20. 1988 – France Rotar
 21. 1989 – Emerik Bernard (nagrade ni sprejel)
 22. 1990 – Herman Gvardjančič
 23. 1991 – Zmago Jeraj
 24. 1992 – Lujo Vodopivec
 25. 1993 – Marjan Tršar
 26. 1994 – Lojze Logar
 27. 1995 – Rudi Kotnik
 28. 1996 – Gustav Gnamuš
 29. 1997 – Valentin Oman
 30. 1998 – Živko I. Marušič
 31. 1999 – nagrada ni bila podeljena
 32. 2000 – Lojze Spacal (posthumno)
 33. 2001 – Matjaž Počivavšek
 34. 2002 – Zdenko Huzjan
 35. 2003 – Marjetica Potrč
 36. 2004 – Irwin
 37. 2005 – Franc Purg
 38. 2006 – Bogoslav Kalaš
 39. 2007 – Srečo Dragan
 40. 2008 – Marko Pogačnik
 41. 2009 – Tadej Pogačar
 42. 2010 – Berko
 43. 2011 – ni bila podeljena
 44. 2012 – Zmago Lenardič
 45. 2013 – Tugomir Šušnik, nagrada
 46. 2013 - Marija Mojca Pungerčar, priznanje
 47. 2013 - Silvester Plotajs Sicoe, priznanje
 48. 2014 - Jože Barši, nagrada
 49. 2014 - Nika Autor, priznanje
 50. 2014 - Azad Karim, priznanje
 51. 2015 - Bojan Gorenec, nagrada
 52. 2015 - Tina Dobrajc, priznanje
 53. 2015 - Uroš Potočnik, priznanje
 54. 2016 - Tinca Stegovec, nagrada
 55. 2016 - Mito Gegič, priznanje
 56. 2016 - Sanela Jahić, priznanje
 57. 2017 - Marjan Gumilar, nagrada
 58. 2017 - Tomaž Furlan, priznanje
 59. 2017 - Tanja Lažetić, priznanje
 60. 2018 - Dušan Tršar, nagrada
 61. 2018 - Polonca Lovšin, priznanje
 62. 2018 - Viktor Bernik, priznanje