Razpis za društveno razstavo: Majski salon ZDSLU 2019 - slika

Prijavnica MS 2019_slika (doc) >>

Besedilo razpisa MS 2019_slika (doc) >>

Besedilo razpisa MS 2019_slika (PDF) >>

Razpis za društveno razstavo: Majski salon ZDSLU 2019 - SLIKA  

Ali obstaja kakšna močnejša spodbuda, ki je močnejša od tistega, kar prihaja iz naše osebne domišljije? (tematizacija slikarske umetnosti)

Kraj razstave: V razstavnih prostorih Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana

Datum razstave: četrtek, 16. maj – 18. avgust 2019

Odprtje razstave: sreda, 15. maj 2019 ob 20. uri

Tradicionalni Majski salon, letno razstavo članov, ki ga organizira ZDSLU s svojimi devetimi regionalnimi društvi, bomo letos posvetili SLIKI v bolj poglobljeni obliki in tematizaciji slikarske umetnosti. Razstavo bomo ponovno postavili v razstavnih prostorih Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana in jo slovesno odprli 15. maja 2019.

Letošnji »Majski salon ZDSLU 2019 – SLIKA / Ali obstaja kakšna močnejša spodbuda, ki je močnejša od tistega, kar prihaja iz naše osebne domišljije? (tematizacija slikarske umetnosti)« bo pripravil in ga vodil akademski slikar prof. Bojan Gorenec, profesor za slikarstvo na Oddelku za slikarstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL, ki intenzivno proučuje slikarstvo današnjega časa.

Ponovno apeliramo na avtorje, ki nameravajo sodelovati, da pošljejo svoja najboljša dela, saj bo razstava podvržena selekciji / selektorje bodo sestavljali vrhunski slovenski umetniki. Razstave Majski salon so v zadnjih treh letih dosegle visoko raven kvalitete, prav tako pa smo deležni večje medijske pozornosti in zato je nujno da avtorji predstavijo svoje presežke.

Prijavnica

POZOR, PRIJAVNICA in slikovna datoteka morata vsebovati:

Priimek in Ime avtorja_naslov dela ali BN_višina x širina_tehnika_letnica nastanka.

Fotografijo izbranih del je treba nujno dodati, a poslati ločeno kot JPG datoteko na navedeno ZDSLU e-pošto. V primeru pošiljanja prijave po pošti, mora biti dodan USB ključ ali CD z vsemi podatki o delu in s fotografijo. Vsaka fotografija mora vsebovati podatke o delu in mora biti v elektronski obliki (JPG 300 dpi, najdaljša stranica 25 cm, da bodo lahko uporabljene za oblikovanje in tisk kataloga neposredno ali za medijske objave). Avtorji, ki ne bodo poslali točnih in zahtevanih podatkov, ne bodo sodelovali na razstavi in ne bodo objavljeni v katalogu.

Vse posredovane informacije bomo uporabili za katalog Majski salon ZDSLU 2019 - SLIKA in v promocijske namene. ZDSLU ne prevzema odgovornosti za točnost podatkov in objavo morebitnih nepravilnosti, ki jih je na PRIJAVNICI posredoval sam avtor. Dela, katerih fotografije bodo objavljene v katalogu, avtorji ne smejo nadomestiti z drugimi eksponati.

S prijavo avtor soglaša z razpisnimi pogoji in zagotavlja, da je izbrano delo avtorsko in da je nastalo v predhodnem dveletnem obdobju in da ga lahko za namen promocije uporabimo v katalogu, na vabilu, na spletni strani ZDSLU, na Instagramu ZDSLU in na Facebooku ZDSLU, prav tako ga lahko damo v uporabo medijem.

Pravilnik razpisa

Pogoj za sodelovanje je članstvo v ZDSLU oz. v regionalnih društvih in do prijavnega roka poravnana članarina. Razpis Majski salon ZDSLU 2019 – SLIKA, je interne narave, saj lahko sodelujejo le člani devetih regionalnih društev ZDSLU. MS-2019-S  je razstava, ki je vključena med razstave za pridobivanje statusa samozaposlenega v kulturi. (*Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo!)

Prijava Na Majski salon ZDSLU 2019 – SLIKA  

Letošnje prijave – izpolnjene prijavnice, ki morajo nujno vsebovati tudi fotografijo dela primernega formata za objavo. Avtorji morajo prijavo poslati na ZDSLU preko elektronske pošte:

1. zdslu@zveza-dslu.si,

2. po klasični pošti na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, Ljubljana s pripisom "Majski salon ZDSLU 2019 - slika"

3. prinesejo osebno, v obeh primerih naj bo fotografija dela priložena na USB ključku ali CD-ju.

Pravilno izpolnjeno PRIJAVNICO za Majski salon ZDSLU 2019 - SLIKA pošljete na ZDSLU najkasneje do  18. aprila 2019. Zamudnikov žal ne bomo upoštevali.

Po potrebi dodajte tudi vse ostale pomembne relevantne informacije o vašem delu. Pogoj za razstavljanje je plačana članarina z vključno letošnjo - za 2019. Podatke vpisujte v zgornjo  tabelo  v Wordu.

Dostava in vračanje del

Izbrana dela, zavarovana in primerno zapakirana, morajo avtorji sami, na lastne stroške dostaviti neposredno na razstavišče, Narodni muzej - Metelkova, Maistrova ulica 1. Dela morajo biti označena z imenom in priimkom avtorjev ter morajo imeti na hrbtni strani tudi zaščiteno (v plastični mapi) in dobro vidno izpolnjeno prijavnico za razstavo. Prav tako mora biti vsako posamezno delo (če jih je več) označeno tako na eksponatu kot tudi na embalaži. Avtorji bodo na koncu sami podirali razstavo in poskrbeli za transport svojih eksponatov. Pri podiranju razstave in ob prevzemu del, bo prisotna posebna komisija, ki bo pregledala in ugotovila morebitne poškodbe na eksponatih.

Zavarovanje

Zavarovanje del v času razstave je strošek organizatorja. Za poškodbe med transportom organizator ne odgovarja.

Nagrada in priznanji 

Podeljena bo nagrada Majskega salona ZDSLU 2019, dve priznanji in priznanje za mladega avtorja. Nagrajence bo izbrala žirija, sestavljena iz predstavnikov umetniških svetov vseh devetih regionalnih društev.

Nagrado in priznanji bomo slovesno podelili na odprtju razstave in avtorje posebej predstavili na spletni strani, FB in na Instagramu ZDSLU.

Kontaktne osebe za vsebinske informacije  

- Olga Butinar Čeh, kustosinja in odnosi z javnostmi ZDSLU: olga.butinar@zdslu.si

- Anja Seničar, organizacija projektov ZDSLU: anja.senicar@gmail.com

Za vse dodatne informacije prosimo poglejte spletno stran: www.zdslu.si ali nas pokličite na T: +386 1 433 04 64.

Trajanje razpisa: 18. marec 2019 – 18. april 2019

Skrajni rok prispele prijavnice na ZDSLU je 18. april 2019

Nepopolnih ali kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

Ekipa ZDSLU