Sekcija ilustratorjev ZDSLU: Kaj je zeleno in leti po zraku

10. 10. 2016

Razstava devetnajstih ilustratorjev, članov Sekcije ilustratorjev ZDSLU in strokovna publikacija Kaj je zeleno in leti po zraku? sta sestavni del projekta, ki tokrat obravnava urbano otroško ustvarjalnost – sodobno slovstveno folkloro v mestu Ljubljana - in upodobitev izbranih otroških ugank ljubljanskih osnovnošolcev. Vodja in iniciator projekta je akademski slikar, ilustrator in oblikovalec Dušan Muc, ki že celih deset let s svojim raziskovalnim delom na temo »ilustriranje etnografskega gradiva«.

Razstava devetnajstih ilustratorjev, članov Sekcije ilustratorjev ZDSLU in strokovna publikacija Kaj je zeleno in leti po zraku? sta sestavni del projekta, ki tokrat obravnava urbano otroško ustvarjalnost – sodobno slovstveno folkloro v mestu Ljubljana -  in upodobitev izbranih otroških ugank ljubljanskih osnovnošolcev. Vodja in iniciator projekta je akademski slikar, ilustrator in oblikovalec Dušan Muc, ki že celih deset let s svojim raziskovalnim delom na temo »ilustriranje etnografskega gradiva«, ki zajema področje celotne Slovenije in je vezano na sodelovanje z Inštitutom za Slovensko narodopisje ZRC SAZU, širšim javnostim predstavlja povezavo med literaturo in vrhunsko likovno umetnostjo. Tako premišljeno zasnovan projekt teče ves čas tudi pod budnim očesom dr. Marije Stanonik, izredne članice SAZU. 

V Galeriji ZDSLU smo v preteklosti že pripravili razstave tega projekta in tako obiskovalcem predstavili rezultate raziskav ter ustvarjalnega procesa umetnikov ilustratorjev, katerih končni produkt  so bile naslednje publikacije:

-        »Kaj je zeleno in leti po zraku«, 2016

-        »Pirta, farca, fidinja/ Upodobitev folklornih pripovedi z Bovškega«, 2013

-        »Temne mitne, svetle parne/ Upodobitve koroških pregovorov«, 2012

-        »...kvari, kuarići, ćubi, ćubići…/ Upodobitve šavrinske folklorne pesmi«, 2011

-        »Dirin, dirin, duka/ Otroške folklorne pesmi iz Bele krajine«, 2009

-         Povedke s Kozjanskega, 2008

-        »Kje je ključ«, 2007.

Poleg Dušana Muca, sodelujeta pri letošnjem projektu kot avtorici še dr. Saša Babič, ki je napisala tekst za letošnji katalog in Petra Kosi, ki je vodila koordinacijo projekta, drugače pa je vodja programovZDSLU.

»Uganke v tej publikaciji so izbor gradiva, zbranega po ljubljanskih šolah jeseni 2014 med otroki, starimi  med 8 – 13 let. Zbadljive zgodbe. Med tem gradivom zbiranje je potekalo v razredih, kjer sem učence najprej nagovorila, naj mi zastavijo kakšno uganko, vendar odziv ni bil velik. Šele ko sem jih nagovorila, naj mi povejo kakšen vic z vprašajem, so začeli navdušeno zastavljati šaljiva vprašanja, nato pa še razlagati vice in šaljive zgodbe. Med tem gradivom sem, presenetljivo, dobila tudi kar nekaj pravih ugank, kot npr. Kaj je belo, ko je umazano? Ali Kaj ima zobe, pa ne grize? Precejšnji nabor šaljivih vprašanj so otroci povzeli iz sveta odraslih (o blondinkah, drugih verstvih, rasah, prebivalcih drugih krajev, posameznih poklicih, osebah nasprotnega spola, itd.); čeprav so ta šovinistična, rasistična, tega razumevanja, vsaj pri mlajših, še ni zaslediti. Vsekakor je terensko delo po ljubljanskih osnovnih šolah dokazalo, da je žanr uganke še vedno zelo živ, pester in produktiven. Uganka je v vseh svojih različicah še vedno del našega vsakdanjika«, je med drugim v katalogu zapisala dr. Saša Babič.

Tako nam ilustracije na razstavi, prevedene v likovno ikonografski jezik posameznih vrhunskih slovenskih likovnih umetnikov, ilustratorjev, z vsemi elementi vizualnega jezika, oblikuje likovno raziskovanje oz. likovno pripoved v relaciji do besedila, kot sozvočje likovne in jezikovne govorice. Razstavljene in v publikaciji izbrane ter upodobljene otroške uganke urbanega okolja nam ponazarjajo tudi utrip mesta Ljubljana skozi oči mladih Ljubljančank in Ljubljančanov.

In kaj je ilustracija:


Beseda ilustracija, kot vemo, izhaja iz latinščine in pomeni v prevodu: osvetliti - v okviru ilustracij dopolniti in osvetliti knjižni tekst. Knjižne ilustracije so odvisne od vsebine in od oblike ter velikosti knjige, kar je med seboj v tesni navezi. Namen ilustracije je pojasniti in obrazložiti ter dekodirati zgodbo, pesem ali pisano informacijo, jo opremiti z vizualno predstavitvijo nečesa, kar je opisano v tekstu. Učinek dobre ilustracije je trojen: je okras tekstu, je interpretacija teksta in razlaga teksta.

 

 

 

Ustanavljamo Zavod za uveljavljanje kolektivnih avtorskih pravic vizualnih avtorjev Slovenije

27. 9. 2016

Na ZDSLU ustanavljamo Zavoda za uveljavljanje kolektivnih avtorskih pravic vizualnih avtorjev Slovenije

Uvodna informacija: Ena od ustavnih in temeljnih človekovih pravic je tudi avtorska pravica. Z njo običajno upravljamo individualno (ko svoje delo prodamo), na nekaterih področjih uporabe pa je tako uveljavljanje nemogoče, saj bi bilo prezapleteno in neekonomično. Kolektivno upravljanje pravic omogoča avtorjem in drugim imetnikom pravic da le-te bolj preprosto in učinkovito upravljajo v razmerah množičnega in razprostranjenega koriščenja njihovih del, uporabnikom pa omogoča enostaven dostop do zakonite uporabe številnih del. S kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic se lahko ukvarjajo samo kolektivne organizacije avtorjev (praviloma so to nacionalna združenja avtorjev določene vrste del), ki imajo dovoljenje urada.

Področja s kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic so določena z nacionalno zakonodajo in evropskimi direktivami in so:

1. ponovna prodaja izvirnikov likovnih del;

2. reproduciranje avtorskih del za privatno ali lastno uporabo ter njihovo fotokopiranje preko dovoljenega obsega (šole, knjižnice…);

3. kabelska retransmisija avtorskih del, razen pri lastnih oddajanjih RTV organizacij, ne glede na to, ali gre za njihove lastne pravice ali pa so te nanje prenesli drugi imetniki pravic (objava likovnih del tudi preko spletnih medijev)

Če želimo imetniki pravic pridobivati ustrezna nadomestila tudi iz teh virov uporabe naših del, moramo, skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ustanoviti kolektivno organizacijo imetnikov pravic na vizualnih delih. Za to potrebujemo v končni fazi dovoljenje Urada za intelektualno lastnino, pred tem pa moramo seveda ustanoviti ustrezno pravno entiteto. Sestavni del gradiva potrebnega za ustanovitev zavoda je dokument o članstvu.

Vabim vse tiste, ki želite sodelovati pri urejanju kolektivnih avtorskih pravicah in ustanavljanju zavoda, da podpisano pismo o nameri vrnete na ZDSLU.

Nekaj podatkov o zavodu

Kolektivna organizacija upravlja avtorske pravice na podlagi pogodbe z avtorjem. V primerih obveznega kolektivnega upravljanja avtorskih pravic je kolektivna organizacija pooblaščena na podlagi samega zakona, in zato pogodba med njo in avtorjem ni potrebna.
Nadzor nad delovanjem kolektivne organizacije je prepuščen njenim članom, določene pristojnosti pa ima tudi država, in sicer prek urada nadzira skladnost delovanja kolektivne organizacije z ZASP (finančno poslovanje ...).

Poslanstvo Zavoda

Poslanstvo Zavoda je pod eno streho združiti slovenske avtorje, ustvarjalce vizualnih del ter skrbeti za pravično, učinkovito in transparentno uveljavljanje njihovih kolektivnih pravic tako, da s čim manjšimi stroški čim več sredstev v čim krajšem času najde pot do upravičencev. 

Cilji:

•            ustvariti baze:

(a) članstva

(b) bazo vizualnih del (to so pomembni podatki za avtorje, za trg likovnih del, za širšo javnost, zaradi preglednosti in transparentnosti delovanja vizualne umetnosti v Sloveniji…),

(c)  uporabnikov vizualnih del (prodajnih galerij, zbirateljev…)

•            urediti razmerja z uporabniki vizualnih del in nosilci začasnih dovoljenj,

•            aktivno sodelovati pri uveljavljanju nadomestil za privatno in drugo lastno uporabo,

•            pravično deliti zbrana sredstva upravičencem,

•            povezati Zavod s podobnimi tujimi organizacijami in integrirati Zavod v mednarodno  

              okolje.

Organi zavoda (podobno kot društva):

•           Skupščina,

•           Svet zavoda,

•           Strokovni svet,

•           Direktor.

 

Upam, da se boste odzvali v čim večjem številu in da se bomo lahko pridružili državam EU, kjer so te pravice urejali pred več kot dvajsetimi leti. Za dodatne informacije sem dosegljiv na a.sedmak@siol.net.

Pismo o nameri >>

 

Odprtje razstave Petra Kohla: MED.RED / ZWISCHEN.ORDNUNG

25. 8. 2016


Na prvi pogled nas slike Petra Kohla spominjajo na risbe predšolskih otrok. Vendar je njegov način ustvarjanja veliko bolj zapleten in zahteven,  saj na različnih nivojih zelo načrtno predela in razdela tematiko, ki jo na svojih delih obdeluje. Pri opazovanju njegovih umetnin  je prav, da ohranjamo nekoliko distance,  da lahko zaobjamemo dinamiko scene in skupno delovanje celotne likovne površine. Njegove slike delujejo kot izrezi iz stene, ki se odpirajo v vse smeri. Opazovalec si z lahkoto predstavlja kako se podoba nadaljuje in širi v vse smeri,  levo in desno, navzgor in navzdol, in kako prestopa okvir slike. Prav tako kot ne moremo govoriti o središču slike, prav tako slika tudi nima meja.  Pripoved na pred nami  divja kot pri grafitih po zidovih. Njegovo ustvarjanje je slikanje, risanje in pisanje, ki se nanaša na mehko, brezoblično, amorfno in nezavestno eksistenco v umetnosti.   

Avstrijski slikar Peter Kohl je bil rojen 1971 v Celovcu. Živi in dela v Ebenthal-u na avstrijskem Koroškem. Sprva se je priučil slikanja kot samouk, nato je leta 1997 spoznal koroškega umetnika Luka Antičeviča, ki ga je kot študenta povabil na Inštitut za umetnost in filozofijo Koroške, kjer je študiral s poudarkom na slikanju portreta in krajine do leta 2000. Na področju grafičnih tehnik je absolviral študij jedkanice pri nemškem umetniku in oblikovalcu Has Jurgen-u Gartner-ju. 

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64

Ostale novice


ODPRTO PISMO ZVEZE DRUŠTEV SLOVENSKIH LIKOVNIH UMETNIKOV

Več>>


3. MEDNARODNI FESTIVAL LIKOVNIH UMETNOSTI KRANJ - ZDSLU 2014

Več>>


Razstava ob 100. obletnici rojstva Alenke Gerlovič (1919 – 2010)

Več>>