Ustanavljamo Zavod za uveljavljanje kolektivnih avtorskih pravic vizualnih avtorjev Slovenije

27. 9. 2016

Na ZDSLU ustanavljamo Zavoda za uveljavljanje kolektivnih avtorskih pravic vizualnih avtorjev Slovenije

Uvodna informacija: Ena od ustavnih in temeljnih človekovih pravic je tudi avtorska pravica. Z njo običajno upravljamo individualno (ko svoje delo prodamo), na nekaterih področjih uporabe pa je tako uveljavljanje nemogoče, saj bi bilo prezapleteno in neekonomično. Kolektivno upravljanje pravic omogoča avtorjem in drugim imetnikom pravic da le-te bolj preprosto in učinkovito upravljajo v razmerah množičnega in razprostranjenega koriščenja njihovih del, uporabnikom pa omogoča enostaven dostop do zakonite uporabe številnih del. S kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic se lahko ukvarjajo samo kolektivne organizacije avtorjev (praviloma so to nacionalna združenja avtorjev določene vrste del), ki imajo dovoljenje urada.

Področja s kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic so določena z nacionalno zakonodajo in evropskimi direktivami in so:

1. ponovna prodaja izvirnikov likovnih del;

2. reproduciranje avtorskih del za privatno ali lastno uporabo ter njihovo fotokopiranje preko dovoljenega obsega (šole, knjižnice…);

3. kabelska retransmisija avtorskih del, razen pri lastnih oddajanjih RTV organizacij, ne glede na to, ali gre za njihove lastne pravice ali pa so te nanje prenesli drugi imetniki pravic (objava likovnih del tudi preko spletnih medijev)

Če želimo imetniki pravic pridobivati ustrezna nadomestila tudi iz teh virov uporabe naših del, moramo, skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ustanoviti kolektivno organizacijo imetnikov pravic na vizualnih delih. Za to potrebujemo v končni fazi dovoljenje Urada za intelektualno lastnino, pred tem pa moramo seveda ustanoviti ustrezno pravno entiteto. Sestavni del gradiva potrebnega za ustanovitev zavoda je dokument o članstvu.

Vabim vse tiste, ki želite sodelovati pri urejanju kolektivnih avtorskih pravicah in ustanavljanju zavoda, da podpisano pismo o nameri vrnete na ZDSLU.

Nekaj podatkov o zavodu

Kolektivna organizacija upravlja avtorske pravice na podlagi pogodbe z avtorjem. V primerih obveznega kolektivnega upravljanja avtorskih pravic je kolektivna organizacija pooblaščena na podlagi samega zakona, in zato pogodba med njo in avtorjem ni potrebna.
Nadzor nad delovanjem kolektivne organizacije je prepuščen njenim članom, določene pristojnosti pa ima tudi država, in sicer prek urada nadzira skladnost delovanja kolektivne organizacije z ZASP (finančno poslovanje ...).

Poslanstvo Zavoda

Poslanstvo Zavoda je pod eno streho združiti slovenske avtorje, ustvarjalce vizualnih del ter skrbeti za pravično, učinkovito in transparentno uveljavljanje njihovih kolektivnih pravic tako, da s čim manjšimi stroški čim več sredstev v čim krajšem času najde pot do upravičencev. 

Cilji:

•            ustvariti baze:

(a) članstva

(b) bazo vizualnih del (to so pomembni podatki za avtorje, za trg likovnih del, za širšo javnost, zaradi preglednosti in transparentnosti delovanja vizualne umetnosti v Sloveniji…),

(c)  uporabnikov vizualnih del (prodajnih galerij, zbirateljev…)

•            urediti razmerja z uporabniki vizualnih del in nosilci začasnih dovoljenj,

•            aktivno sodelovati pri uveljavljanju nadomestil za privatno in drugo lastno uporabo,

•            pravično deliti zbrana sredstva upravičencem,

•            povezati Zavod s podobnimi tujimi organizacijami in integrirati Zavod v mednarodno  

              okolje.

Organi zavoda (podobno kot društva):

•           Skupščina,

•           Svet zavoda,

•           Strokovni svet,

•           Direktor.

 

Upam, da se boste odzvali v čim večjem številu in da se bomo lahko pridružili državam EU, kjer so te pravice urejali pred več kot dvajsetimi leti. Za dodatne informacije sem dosegljiv na a.sedmak@siol.net.

Pismo o nameri >>

 

Odprtje razstave Petra Kohla: MED.RED / ZWISCHEN.ORDNUNG

25. 8. 2016


Na prvi pogled nas slike Petra Kohla spominjajo na risbe predšolskih otrok. Vendar je njegov način ustvarjanja veliko bolj zapleten in zahteven,  saj na različnih nivojih zelo načrtno predela in razdela tematiko, ki jo na svojih delih obdeluje. Pri opazovanju njegovih umetnin  je prav, da ohranjamo nekoliko distance,  da lahko zaobjamemo dinamiko scene in skupno delovanje celotne likovne površine. Njegove slike delujejo kot izrezi iz stene, ki se odpirajo v vse smeri. Opazovalec si z lahkoto predstavlja kako se podoba nadaljuje in širi v vse smeri,  levo in desno, navzgor in navzdol, in kako prestopa okvir slike. Prav tako kot ne moremo govoriti o središču slike, prav tako slika tudi nima meja.  Pripoved na pred nami  divja kot pri grafitih po zidovih. Njegovo ustvarjanje je slikanje, risanje in pisanje, ki se nanaša na mehko, brezoblično, amorfno in nezavestno eksistenco v umetnosti.   

Avstrijski slikar Peter Kohl je bil rojen 1971 v Celovcu. Živi in dela v Ebenthal-u na avstrijskem Koroškem. Sprva se je priučil slikanja kot samouk, nato je leta 1997 spoznal koroškega umetnika Luka Antičeviča, ki ga je kot študenta povabil na Inštitut za umetnost in filozofijo Koroške, kjer je študiral s poudarkom na slikanju portreta in krajine do leta 2000. Na področju grafičnih tehnik je absolviral študij jedkanice pri nemškem umetniku in oblikovalcu Has Jurgen-u Gartner-ju. 

 

Odprtje razstave Beti Bricelj: GEO MA in Matjaža Borovničarja: LIVE M PROJECT

29. 7. 2016

Razstava, ki jo bosta pripravila člana DLU Insula, postavlja v galeriji ZDSLU pred gledalce dve samosvoji avtorski predstavitvi. Beti Bricelj in Matjaž Borovničar sta si po likovni zvrsti, izraznemu načinu, izvedbeni maniri povsem različna, vsekakor pa v lasni izraznosti izpolnjujta indikativno osebno umetniško opredelitev. Odprtje razstave bo v četrtek, 4. avgusta 2016 ob 19.uri. Vabljeni!

Geo' ma

Poldrugo desetletje dolgo odkrivanje optičnega učinka v podobi je samo po sebi presežno dejanje. Vsekakor Beti Bricelj že dolgo izvaja slikarstvo, ki ga je zasnovala  v začetku svoje profesionalne kariere. V razvoju je slikarka prestopila veliko faz, vendar se od izhodiščnega op arta (optical art) ni oddaljila. Beti Bricelj vztraja pri svoji geometrijsko abstraktni podobi izpeljani v klasični maniri »Vasarelyjevske« optične umetnosti.  Presenečeni nad neverjetno velikim številom variant likovnih razporeditev v njenih slikah smo tudi ob obravnavanem ciklu izpolnjeni z novimi doživetji. »Trompe l' oeil« je v likovni umetnosti že stoletja pomemben faktor napeljevanja v vsebino in gotovo je pri podobah Beti Bricelj ključnega pomena. »Prevara oči«  je vsekakor operativni temelj likovnega, slikovnega, saj se vse izrisano ali naslikano, ki na ploskvi ustvari iluzijo predmetnega, iluzijo prostora manifestira kot podoba.


Beti Bricelj

Beti Bricelj je bila rojena leta 1974 v Postojni. Leta 2000 je diplomirala na Šoli za risanje in slikanje – Visoki strokovni šoli v Ljubljani. Po končanem študiju je nadaljevala z izobraževanjem v Avstraliji kjer je prebivala leto dni. Odzvala se je povabilu avstralske vladne organizacije za raziskavo aboriginske kulture iz oddelka Department for Aboriginal Affairs, Adelaide, South Australia. Za seboj ima vrsto samostojnih in skupinskih razstav doma in v tujini vključno z razstavo v priznanem muzeju za geometrijsko abstrakcijo in MADI umetnost (The Museum of Geometric and MADI Art), v Dallasu v ameriški zvezni državi Teksas. Njena dela  že vrsto let ostajajo trajno zabeležena v različnih katalogih in knjigah sodobne umetnosti v svetu. Skozi slikarstvo in likovno razmišljanje je leta 2007 sprejela arhitekturni izziv. Njena umetniška vizija se je realizirala na arhitekturi kot Pot sonca na fasadi na stavbi Poslovno trgovskega objekta Epicenter B2 v Postojni. Leta 2013 je na Mednarodnem festivalu likovnih umetnosti Kranj – ZDSLU prejela priznanje za kvaliteto likovnih del. Od leta 2002 je članica ZDSLU. Živi in ustvarja razpeta med različnimi deželami, predvsem med Slovenijo in Škotsko.


Live m project

Matjaž Borovničar je prvenstveno slikar. V zadnjem času pa preizkuša svoj umetniški izraz tudi v ambinetalnih oziroma video projektih. Tako je tudi »Live m project« izveden na osnovi video projekcije.  Predstavljeno delo se nalaga v dvojni komponenti: nekaj minut trajajoči video, ki se celostno izpolni v aranžiranem prostoru, kjer se izvaja. Avtorjev izrazni način je izvedbeno čist, minimalistično preprost in v vseh parametrih usmerjen v široke vsebine človekove eksistencialnosti. Vsekakor je osebna avtorska sugestija, ki jo odkrivamo v naslovu vodilo, ki napeljuje gledalca v razmislek o lastni bivanjskosti, namenu, vzročnosti … M projekt, ki je verjetno najprej subjektivistična analiza izhodišča, torej sebe in v nadaljevanju izkazan odnos do sveta, se v izpostavljeni ekspresivnosti razvija kot »ritmično vizualna mantra«, ki pa ne zadeva v nebo in ni eshatološka, ampak se izpeljuje v čas življenjskega cikla.

Matjaž Borovničar

Rojen je bil 1974 v Kopru, študiral je v Benetkah: leta 1999 je diplomiral na Accademia di Belle Arti di Venezia/Akademiji lepih umetnosti in med 2000 in 2002 nadaljeval študij restavratorstva za zidne poslikave na Università internazionale dell'arte di Venezia/Mednarodni univerzi umetnosti. V letu 2002 si je pridobil pedagoško andragoško izobrazbo na Centru za pedagoško izobraževanje na Filozofski fakulteti ljubljanske Univerze Ljubljana. Poučuje likovno vzgojo, tehniko in tehnologijo na OŠ Šmarje pri Kopru in na Centru za korekcijo sluha in govora Portorož, sodeluje še pri različnih dejavnostih: organizira in vodi kreativne delavnice pri društvu ŠENT - Slovenskem združenju za duševno zdravje v Kopru. Sodeloval je na več skupinskih razstavah doma in v Italiji in na Hrvaškem. Živi in dela v Piranu. 

Kustos razstave: Dejan Mehmedovič

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

Ostale novice


DRAŽBA SODOBNE SLOVENSKE LIKOVNE UMETNOSTI - IZJAVA ZA MEDIJE

Več>>


Odprtje slikarske razstave Nataše Ribič Štefanec

Več>>


Odprtje druge razstave nagrajencev Majskega salona 2015 - ZRAK

Več>>